Onderzoek

Beschuldigd worden van brandstichting of een andere manier van schade berokkenen overkomen jaarlijks duizenden mensen echter is het maar een klein percentage waar het ook daadwerkelijk het geval is. Het gevolg van een brandonderzoek, technisch onderzoek, tactisch onderzoek of politieonderzoek kan desastreus zijn. Denk daarbij aan het niet uitbetalen van de verzekeringspenningen na schade, waarbij bij te laat of helemaal geen uitkering een faillissement het gevolg is, of nog erger levenslang bestempeld worden als fraudeur terwijl u er part nog deel aan heeft. Dit zijn allemaal zaken waar u rekening mee dient te houden wanneer u slachtoffer bent door een schade en er onderzoek word gedaan door verzekeraars en overheid. Onderzoekers die optreden namens verzekeraars krijgen het nog steeds voor elkaar dat claims worden afgewezen op basis van deze onderzoeksresultaten wat in de praktijk vaak stellingen zijn die ingenomen zijn op basis is van aannames met alle gevolgen van dien. 

Wat is een brandonderzoek
In de NFPA921 is vastgelegd dat een brandonderzoeker zich moet houden aan het volgen van het wetenschappelijke bewijs als het gaat om het vaststellen van een brandoorzaak, als dat bewijs er namelijk niet is kan en mag men niet automatisch uitgaan van brandstichting, het grote voordeel van deze onderzoeksmethode is dat er bewijs gezocht word bij een vermoedelijke oorzaak, iets waar onderzoekers die door verzekeraars zijn ingeschakeld zich nog wel eens toe laten verleiden om zo een claim op de verzekeraar te kunnen afwenden. 

De brandweer doet alleen maar onderzoek om er van te kunnen leren om zo advies te kunnen geven zodat in de toekomst branden worden voorkomen ook dienen de onderzoeken er voor om bij grote calamiteiten beter inzicht te kunnen krijgen van het brandverloop waardoor de bestrijding van branden effectiever kan en dus schade word beperkt 

Wat is een tactisch onderzoek
Het verhoren van een gedupeerde is bedoeld om in het kader van waarheidsvinding te achterhalen wat er is gebeurd. De gedupeerde kan hier duidelijkheid in verschaffen, maar ook het forensisch onderzoek en de verhoren van getuigen dienen daarbij als ondersteuning. Als een tactisch onderzoek gedaan word door een onderzoeker namens verzekeraars is het belangrijk dat u dit gesprek niet één op één gaat doen maar altijd in het bijzijn van een eigen deskundige, een contra schade-expert, dit om te voorkomen dat woorden worden verdraaid en verkeerd worden geïnterpreteerd. Ook moet u niet gelijk een verklaring tekenen maar eerst een rustig doorlezen alvorens u akkoord geeft op een verklaring. De contra schade-experts van Bedrijfsschade Oplossing maken het steeds vaker mee dat hetgeen wat op papier staat afwijkt van hetgeen dat in werkelijk is gezegd, een bekend voorbeeld is het gezegde, het glas is halfvol of het is halfleeg, beide is dezelfde situatie maar geven een ander beeld weer. 

Ook is gebleken dat tactische onderzoekers veelal te ver gaan in hun bevragingen en stellingen, de wet van privacy word hierin met voeten getreden, vragen die geen enkele relatie hebben tot de oorzaak van de brand (iets waar het onderzoek op is gericht) hoeven niet beantwoord te worden, laat u zich niet intimideren met opmerkingen als dat u niet mee zou werken en dat dat gevolgen heeft, maar laat u bijstaan in uw schadeafhandeling door een eigen contra schade-expert van Bedrijfsschade Oplossing, zij zullen u met raad en daad bijstaan en uw schade op een correcte wijze regelen met uw verzekeraar. 

Wat is een technisch onderzoek 
Een technisch onderzoek word gedaan naar de oorzaak van het ontstaan van de schade, onderzoekers van verzekeraars willen op deze wijze kijken of er mogelijk een aansprakelijke partij te vinden is, of dat er opzet in het spel is. Om nu te voorkomen dat u in een bepaalde situatie terecht komt waarbij u onterecht als verdachte word aangemerkt of dat u dat gevoel krijgt is het verstandig om zo snel mogelijk een eigen contra schade-expert in te schakelen.

Laat alvorens de contra-expert is geweest de schade (resten) niet opruimen, u mag als verzekerde gedupeerde namelijk ook een eigen onderzoek laten doen op kosten van uw verzekeraar, de contra schade-expert kan u daarbij helpen. Dit alles om te voorkomen dat u onterecht met een waardeloos onderzoek word opgezadeld met als gevolg een jarenlange juridische strijd. 

Wat is een politieonderzoek 
Het onderzoek van de politie richt zich er enkel en alleen op of er een strafbaar feit is gepleegd, dit onderzoek is zowel voor verzekeraars als ook voor brandweer niet relevant aangezien zij zich moeten baseren op eigen bevindingen. Wel zullen de partijen onderling informatie uitwisselen als daar aanleiding toe is. 

Ons alarm nummer voor bedrijfsschade is Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar, bel ons op of stuur een fax naar 084-8845980 voor direct contact of stuur een WhatsApp/SMS bericht met “schade direct contact” naar 06–44496398 en wij bellen u gelijk terug. Of vul het contactformulier is en wij nemen binnen een uur contact met u op.084 – 884 59 80 of gebruik vrijblijvend ons contactformulier.

neem nu contact op!

Neem vrijblijvend contact met ons op, wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar, bel of fax ons op 084 – 884 59 80 voor direct contact of stuur een WhatsApp/SMS bericht met “schade direct contact” naar 06–44496398 en wij bellen u gelijk terug. Of vul het contactformulier is en wij nemen binnen een uur contact met u op.